TSTP-nyň Aşgabat şäher komiteti Emir Han Ahmedowy üçin ýörite dabara geçirdi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti ýakyn günlerde geçirilen “Komodo” onlaýn olimpiadasynyň “Salamander” kategoriýasy  (10 ýaşa çenli) boýunça absalýut ýeňijisi Emir Han Ahmedowy sylaglandyryş çäresini geçirdi.

Geçirilen sylaglandyryş çaresine mejlisiň deputatlary, habarçylar, Emir Han Ahmedowyň ejesi we dürli myhmanlar gatnaşdy. Duşuşykda “Telekeçiler mekdebiniň” direktory Agöýli Orazgylyjow, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň başlygy Dädebaý Nazkulyýew, “InAshgabat” habar portalynyň redaktory Merdan Ataýew we başga myhmanlar söz sözlediler.

Türkmen ýaşlarynyň görkezýän ýokary netijeleri buýsanja mynasypdygyny bellän myhmanlar, Emir Han Ahmedowyň ejesine we mugallymy Oguljemal Nurberdiýewa öz minnetdarlyk sözlerini aýtdylar. Duşuşykda Emir Han Ahmedowa höweslendiriji sowgatlar gowşuryldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok