Welaýatara uçuşlar 25-nji maýda ýola goýular

Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatara uçuşlaryň 2022-nji ýylyň 25-nji maýyndan başlap adaty tertipde, şeýle-de ähli welaýatlardan Türkmenbaşy şäherine uçuşlary girizmegi tabşyrdy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok