Azatlyga çykan raýatlar iş orunlary bilen üpjün edilmeli

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow howspuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde Içeri işler ministri Muhammet Hydyrowa ýaňy ýakynda Gadyr gijesinde günäsi geçilip, tussagdan boşadylanlaryň jemgyýete gazandyrylmagy barada işleriň alyp barmagyny, häkimlikler bilen bilelikde iş orunlary bilen üpjün etmegi tabşyrdy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok