Şamuhammet Durdylyýew täze wezipä bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Şamuhammet Durdylyýew Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi wezipesine bellenildi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok