2022-nji ýylyň futbol boýunça Dünýä çempionatynyň topy “Al Rihla”

Halkara futbal federasiýasy(FIFA) we Adidas kompaniýasy bilelikde Katarda 2022-nji ýylyň dünýä çempionatynyň resmi topuny hödürlediler. Pökgüni Al Rihla diýip atlandyrdylar, ýagny ol arap dilinden terjime edilende “syýahat” diýmekligi aňladýar.

Topuň daşky görnüşini Katar döwletiniň medeniýeti, özboluşly arhitekturasy we ýurtlaryň milli baýdaklary bilen bezeldi.

2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň duşuşyklary 21-nji noýabrdan 18-nji dekabra çenli Katarda geçiriler. Ýaryşyň birbada oýuny sekiz sany stadionda geçiriler. Oýunyň açylyşy, 21-nji noýabrda “Al-Beýt” stadionunda geçiriler.

Toparlaýyn oýunlar 21-nji noýabrdan 2-nji dekabr aralygynda, 1/8 final-3-6 dekabr aralygynda, 1/4 final-9-10 dekabrda, 1/2 final-13-14-nji dekabr aralyklarynda, 3-nji ýer üçin oýun-17-nji dekabrda, jemleýji-18-nji dekabrda geçiriler.

Atapena ATABAÝEW,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok