AIMAG – 2025 Saud Arabystanda geçiriler

Saud Arabystan 2025-nji ýylda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça 7-nji Aziýa oýunlaryny geçirmegi tassyklady.

Saud Arabystanynyň Olimpiýa we paralimpiýa komitetiniň prezidenti şazada Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, çäräni geçirmek üçin Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bilen resmi şertnama gol çekilendigini we munuň özi ýakyn ýyllarda patyşalykda  köp sanly global sport çärelerini geçirmekligi maksat edinýändiklerini aýtdy.

Şeýle hem, Saud Arabystanynyň soňky ýyllarda sport dünýäsinde näderejede öňe gidendigini belläp geçip, 2034-nji ýyldaky Aziýa oýunlaryna we 2023-nji ýyldaky Bütindünýä söweş sungaty oýunlary ýaly möhüm çäreleri we ýaryşlary geçirmek üçin ýurduň üstünlikli teklipleri şaýatlyk edýär.

Bilşimiz ýaly, AIMAG ilkinji gezek 2005-nji ýylda Taýlandda, 2007-nji ýylda Makao, 2009-njy ýylda Wýetnam, 2013-nji ýylda Günorta Koreýa we 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçirildi. Geljek ýyl Taýlandda formatyň 6-njy oýny COVID-19 sebäpli, 2021-nji ýyldan bäri yza süýşürilip gelinýär.

Bägül HALLYÝEWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň 
Ýewropa dilleri we edebiýaty fakultetiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok