Türkmenistanyň Prezidenti – Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.

Söhbetdeşligiň barşynda, iki döwletiň Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn söwda-ykdysady, maýa goýum we medeni gatnaşyklary ösdürmek bilen bagly birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle-de taraplar «KamAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, «Tatnebit» kompaniýasynyň, Kazan dikuçar zawodynyň we Tatarystanyň beýleki iri kärhanalarynyň Türkmenistan bilen ýola goýan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny hem ara alnyp maslahatlaşdylar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok