ABŞ-da 5G tehnologiýasyna geçiş wagtlaýyn togtadyldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňdebaryjy telefon kompaniýalary howa menzillerinde 5G tehnologiýasyny ulanmagy az wagtlyk yza süýşürdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňdebaryjy awiakompaniýalary bolsa 5G signallarynyň uçuş howpsuzlygyna howp abandyryp biljekdigini geçen günlerde mälim edipdiler.

Häzirki wagtdaky bu näbelli sebäpler üçin, telekomunikasiýa şereketleri bolsa 5G tehnologiýasy hiçhili howp salmaýandygyny we beýleki ýurtlarda howpsuz ýagdaýda peýdalanylýandygyny nygtadylar. Bu karardan ozal halkara awiakompaniýalarynyň köpüsi 5G aladalary sebäpli ABŞ-na amala aşyrylmaly uçuşlaryny yza süýşürmek kararyna gelipdiler.

Begmuhammet ÖWEZBERDIÝEW

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň 2-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok