“Kamaz” elektrik awtobuslarynyň önümçiligini artdyrar

Kompnaiýanyň baş direktory Sergeý Kogogin 2022-nji ýylda elektro awtobuslaryň önümçiligini artdyrjakdyklaryny belläp geçdi. Önümçiligiň we üpjünçiligiň sany bir-bada 450 boljakdygyny mälim etdi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugynda habar berilýär.

Bu ulaglaryň Moskwada işlemegi göz öňünde tutup öndüriljekdigine garamazdan beýleki şäherlerde – Kazan, Belgorod, Soçi, Sahalin, Sankt-Peterburgda-da uly gyzyklanma bildirilýändigini aýtdy.

Ýatlap geçsek, Türkmenistanda hem bu ulaglaryň üpjünçiligini synag edilýändige türkmen metbugatynda ýer berilipdi.

Kogogin özleriniň önümlerine daşary döwletlerden hem gyzyklanma gelip, esasan-da arap döwletlerinden uly gyzyklanma bildirilýändigini mälim etdi.

Söýenç BERDIÝEW

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň 1-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok