TSTP-nyň «Ýaş Telekeçiler merkezi» ýylyň ilkinji trening duşuşygyny geçirdi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň «Ýaş Telekeçiler merkezi» ýylyň ilkinji trening duşuşygyny geçirdi.

Merkeziň baş utgaşdyryjysy Rahymberdi Kerimow kärhananyň ömür halkasy we guramaçylyk ukyplaryna görä adamlaryň bölünşi barada gürrüň berdi.

Ýaşlary telekeçilige çekmek barada alnyp barylýan Döwlet syýasatynyň çäklerinde geçirilýän duşuşygyň 2022-nji ýylyň ilkinji treningi geçirildi.

Treningde aýdym-sazly arakesmeler hem boldy.

@meylis_violin we @agasylap_rozyev_official öz repertuaryndaky türkmen we dünýä nusgawy sazlary diňleýjilere ruhy lezzet paýlady.

@pulse_inspire
@tmmedic_03
@tstb.gov.tm

#TSTP#TSTB#ýaşlar#telekeçi#ÝaşTelekeçilerMerkezi

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok