Ysraýyl döwletiniň Ariel uniwersitetiniň guramagynda 15-nji Halkara Açyk Internet olimpiadasy geçirildi

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Ysraýyl döwletiniň Ariel uniwersitetiniň guramagynda Matematika dersinden toparlaýyn 15-nji Halkara Açyk Internet olimpiadasy geçirildi. Ýaryşa Beýik Britaniýadan, Polşadan, Çehiýadan, Russiýa Federasiýasyndan, Ysraýyldan, Belarussiýadan, Hindistandan, Ruminiýadan jemi 96 topar gatnaşdy.

Halkara Matematika ýaryşy “Blitz” we “Champinoship” tapgyrlarda geçirildi. Ýaryşyň “Blitz” tapgyrynda ýeňiji bolan 30 toparyň 6 sanysy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden gatnaşan talyp toparlary boldy.

Ysraýyl döwletiniň Ariel uniwersitetiniň guramagynda Matematika dersinden toparlaýyn 15-nji Halkara açyk internet olimpiadasynda ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynyň talyp toparlary ýokary başarnyklaryny görkezdiler we Halkara Matematika ýaryşynyň “Jemleýji” tapgyrynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyp topary altyn medala mynasyp boldy.

Ýeri gelende bellesek ýaryşyň “JEMLEÝJI” tapgyrynda Türkmenistanly talyplar jemi 1 sany altyn, 8 sany kümüş, 6 sany bürünç medallary eýelemegi başardylar.

           Salgylanma:

  1. https://www.ariel.ac.il/wp/i-olymp/
  2. https://iuhd.edu.tm/competition/64
  3. https://tdbgi.edu.tm/Tazelikler/Tazelikler-53.html

Halima Karimowa
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň
ýöriteleşdirilen 13-nji orta mekdebiniň
Rus dili mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok