BMG-nyň baş sekretary Pekinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antonio Guterres 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşar diýip, onuň metbugat sekretary belläp geçdi.

Metbugat sekretary Stefan Dujarrik “Baş sekretar Halkara Olimpiýa komitetiniň Pekindäki gyşky oýunlaryň açylyşyna gatnaşmak baradaky çakylygyny aldy we kabul etdi” -diýip aýtdy.

Belläp geçsek, XXIV Gyşky olimpiýa oýunlary 2022-nji ýylyň 4-20-nji ýanwar aralygynda Pekinde geçiriler.

Sytdykow Geldimyrat

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň 3-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok