Türkmenistan bilen BAE-nyň arasyndaky söwda mukdary 25,8% ýokarlandy we 501 million dollara ýetdi

BAE-nyň Türkmenistandaky ilçisi Ahmed Al-Haý Al Hameli wekilçilikli döwletiň döredilmeginiň 50 ýyllygy mynasybetli çykyş edip, 1995-nji ýylyň oktýabr aýynda döredilen Daşary işler ministrliginiň üsti bilen iki döwletiň netijeli özara täsiri barada çykyş etdi. Şondan bäri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk täze öndürijilik derejesine ýetdi. BAE Türkmenistanyň iň möhüm söwda hyzmatdaşlaryndan biridir.

2021-nji ýylda iki döwlet arasyndaky söwda dolanşygy 25,9% ösüp, 501 million dollara ýetdi. BAE-nyň işewür toparlarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda 34 kompaniýa guraldy. Bu baradaky habar «Нейтральный Туркменистан» gazetinde çap edildi.

Ilçi beýleki döwletler üçin görkeziji hökmünde syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde, ynsanperwer ugurda ikitaraplaýyn gepleşikler barada çykyş etdi. BAE iki ýurt üçin esasanam nebit-gaz pudagynda we gaýtadan dikeldilýän energiýada täsirli, peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär.

MEREDOW Mustapa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň 2-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok