Türkmenistanyň Kubogynyň ýarym final duşuşyklarynyň geçiriljek ýeri belli boldy

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň edara binasynda futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň ýarym final duşuşyklarynyň geçiriljek ýerlerini belli etmek üçin bije çekildi. Bu barada federasiýanyň resmi web sahypasynda habar berilýär.

7-nji dekabrda ýarymfinalda «Altyn Asyr» – «Ahal» hem-de «Şagadam» – «Köpetdag» toparlary duşuşar. Bije çekişligiň netijesinde duşuşyklar «Altyn Asyr» hem-de “Şagadam” toparlarynyň meýdançalarynda geçiriler.

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň ýarymfinaly 7-nji dekabrda, final oýny bolsa 22-nji dekabrda geçiriler. Bu duşuşyklaryň ýeňijileriniň bir oýnuň netijesinde kesgitlenýändigini ýatladýarys.

Hudaýnazar Allanazarow,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň
Inžener-mehanika fakultetiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok