Ýakyn geljekde bejergisi tapyljak 6 kesel

Tehnologiýa günsaýyn ösýär. Her gün diýen ýaly ylym dünýäsinde täze açyşlara we ösüşlere şaýat bolýarys we bu ösüşler we açyşlar käwagt gaty tolgundyryjy bolup biler.

Lukmançylyk gözlegçileriniň we alymlarynyň keselleri bejermek üçin işlemegini dowam etdirmegi, tehnologiýanyň ösmegi bilen baglanyşykly iň möhüm we peýdaly tarapdyr. Keselleriň bejergisi artdygyça, dowamly agyrydan ejir çekýän köp sanly hassa üçin umyt bar. Alymlar ýakyn geljekde bejergisi tapyljak 6 keseli yglan etdiler. Ýagny olar: rak, AIW/AIDS, gyzzyrma, inçekesel, alsgeýmer keseli, ebola.

Selbi AMANSÄHEDOWA,

D.Azady adyndaky TMDDI-niň
Iňlis dili we edebiýaty
fakultetiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok