1-nji sentýabrda ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni belleniler

1-nji sentýabrda Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar ýaýbaňlandyrylar. Şeýle hem täze umumybilim berýän mekdepleriň açylyş dabaralary geçiriler.

Bilimler we talyp ýaşlar güni hökmünde bellenilýän täze 2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde baýramçylyk çäreleri guralar. 1-nji synp okuwçylaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan kompýuterler sowgat berler.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok