“Ýolbelet” platformasynda kiberhowpsuzlyk boýunça okuwlar başlaýar

Ýolbelet onlaýn platformada 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda kiberhowpsuzlyk boýunça okuwlar başlaýar.

Möhletli okuwyň temasy: Ethical Hacking and Penetration Testing


Gerekli we gerek däl bolan zatlar :

  • Esasy (basic) IT başarnyklary
  • Linux, programmirlemek ýa-da hakerlikden tejribe talap edilmeýär.
  • Iň azyndan 8 Gb ram ýady bolan kompýuter.
  • Operasiýa ulgamy: Windows / OS X / Linux.
  • WiFi döwmek üçin – Monitorly wifi adapter.
  • Öwrenmäge ýokary höwesli bolmak

Bölümler:

  1. Network Hacking – simli we simsiz torlaryň howpsuzlygyny nädip barlamalydygyny öwredýär.
  2. Elýeterlilik gazanmak – doly gözegçilik etmek ýa-da kompýuter ulgamlaryny döwmek (Server & Client-Side Attack)
  3. Post Exploitation – şu wagta çenli bozan ulgamlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamak
  4. Web Sahypa / Web Programma Hack – web sahypalarynyň işleýşini, maksatly web sahypasy barada maglumatlary nädip ýygnamalydygyny öwrenmek

Bu okuw kim üçin?

-Etiki haker / giriş synagyny öwrenmek isleýänler üçin
-Hakerleriň kompýuter ulgamlaryny nädip döwýändigini öwrenmek isleýänler üçin
-Hakerlerden ulgamlary nädip goramalydygyny öwrenmek isleýänler üçin


Okuw tölegli esasda geçirilýär.


Ýazylmak we habarlaşmak üçin:
https://www.yolbelet.org/
https://www.instagram.com/yolbelet_org/
IMO: +6281915552574
yolbelet.org@gmail.com

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok