Türkmenistan ilkinji Olimpiýa medalyna eýe boldy

Türkmenistanly agyr atletikaçy Polina Gurýewa Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda 59 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medal gazandy. Bu Türkmenistanyň taryhynda Olimpiýa oýunlarynda gazanylan ilkinji medaldyr.

Türgen zenanyň görkezen umumy netijesi (arassa itekläp götermek 121 kg, elde silterläp 96 kg) 217 kg boldy.

Degişli agram derejesinde altyn medaly 236 kg (103 + 133) hasabynda Taýwanly türgen Go Sinçjou tarapyndan gazanyldy. Üçünji ýer ýagny bürünç medaly bolsa Ýaponiýaly türgen 214 kg (94 + 120) Mikiko Ando mynasyp boldy.

Ýeri gelende belläp geçsek, Türkmenistanyň wekilleri 1996-njy ýyldan bäri Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýarlar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok