“Mizemez gadam” hususy kärhanasy daşary bazarda uly islegli önümleri öndürýär

In­di on­lar­ça ýyl­dan bä­ri ýur­du­myz­da gur­lu­şyk iş­le­ri­ni alyp bar­mak­da ýa-da ola­ry ge­rek bo­lan gurlu­şyk se­riş­de­le­ri bi­len üp­jün et­mek­de öň­de­ba­ry­jy kär­ha­na­la­ryň bi­ri-de, «Mi­ze­mez ga­dam» hu­su­sy kär­ha­na­sy­dyr. 1994-nji ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan bu kär­ha­na Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Çär­jew et­ra­by­nyň çä­gin­de ýer­leş­ýär. Kär­ha­na­da gur­lu­şyk iş­le­ri üçin ze­rur bo­lan gu­ry gur­lu­şyk ga­ryn­dy­la­ry, suw esas­ly emul­si­ýa­lar, ka­fel üçin ýe­lim­ler, bi­şen ker­piç ýa­ly gur­lu­şyk se­riş­de­le­ri­niň we gid­roi­zol­ýa­si­ýa ör­tük­leri­niň önüm­çi­li­gi ýo­la goý­lan. Bu ýer­de 200-e go­laý iş ýer­le­ri dö­re­di­len.

Önüm­çi­lik kuw­wat­ly­ly­gy aý­da 1 mil­li­on ine­dör­dül met­re ba­ra­bar bo­lan kär­ha­na­da gid­roi­zol­ýa­si­ýa ör­tük­le­ri üçin ge­rek bo­lan çig malla­ryň iň köp bö­le­gi öz ýur­du­myz­da üp­jün edil­ýär. Hä­zir­ki wagt­da bu kär­ha­na ta­ra­pyn­dan ön­dü­ril­ýän önüm­ler ýur­du­my­zyň için­dä­ki al­nyp ba­ryl­ýan gur­luşyk iş­le­rin­de is­leg­li ha­ry­da öw­rül­mek bi­len, da­şa­ry ba­zar­da hem geç­gin­li ha­ryt­la­ryň üs­tü­ni dol­dur­ýar. Bu kär­ha­na ta­ra­pyn­dan ön­dü­ril­ýän gid­roi­zolýa­si­ýa ör­tük­le­ri­niň uly tap­gy­ry­ny dün­ýä ba­za­ry­na çy­kar­mak­da uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Hu­su­sy kärha­na­nyň önüm­le­ri bu gün Tür­ki­ýe, Öz­be­gis­tan, Ow­ga­nys­tan, Gru­zi­ýa, Azer­baý­jan ýa­ly ýurt­la­ra ugra­dyl­ýar. Mun­dan baş­ga-da, kär­ha­na­nyň iş­gärle­ri Ga­za­gys­tan, Tä­ji­gis­tan, Rus­si­ýa ýa­ly ýurt­la­ra öz ön­dür­ýän önüm­le­ri­niň eks­por­ty­ny ýo­la goý­mak üçin ge­le­şik­le­ri bag­laş­mak­da de­giş­li iş­le­ri alyp bar­ýar­lar.

Çeşme:“Rysgal” gazeti

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok