Lebap welaýatyndan 109 telekeçi TSTB-niň agzalygyna kabul edildi

Şu ýylyň alty aýynda Lebap welaýatyndan telekeçileriň 109-sy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agzalyga kabul edildi. Netijede, birleşmäniň welaýat bölüminiň agzalarynyň sany 3 müň 825
adamdan geçdi.

Gündogar sebitiň hususyýetçileri ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda iş alyp barýarlar. Olar iri gurluşyk işlerini amala aşyryp, senagat harytlaryny öndürýärler. Häzirki wagtda welaýatda hususy ulgamda 25 müň­den gowrak adam zähmet çekýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok