Futzal eminleriniň gatnaşmagynda okuw seminary geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagynda Aşgabatda şäherinde ýurdumyzyň futzal eminleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň futzal çempionatynyň – “Naýbaşy ligasy” öňüsyrasy dört günlük okuw-seminary geçiriler.

Seminar – Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň konferensler zalynda geçiriler. Geçiriljek okuw-seminarynyň esasy maksady futzal eminleriniň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmakdan, FIFA-nyň maslahatynda bellenilişi ýaly oýun düzgünlerine düşündiriş bermekden ybarat bolar.

Seminaryň dowamynda FIFA-nyň fitnes-testi, şeýle-de, oýun düzgüni boýunça wideo ýazgylar arkaly ýörite synaglar geçiriler. Okuw-seminarynyň gözükdirijisi hökmünde TFF-niň futbol eminleriniň komitetiniň ýolbaşçysy, AFK-nyň gözükdirijisi – Wadim Baratow çykyş eder. Okuw-maslahaty 1-4-nji iýuly aralygynda geçiriler.

Didar SERDAROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok