Üns beriň: Boş iş orunlary!

Gurluşyk, transport we hyzmat pudaklarynda Türkmenistanyň ähli künjeklerinde boş iş orunlary yglan edilýär.

“Umyt Nur” HJ, “Rahym-S” HJ, “Ussat Inžener” HK we “Säher” kärhanalary 5000-den iş orunlaryna işe çagyrýar.

  • Gurluşyk desganyň toparbaşylary;
  • Gurluşygyň dürli ugurlary boýunça işçiler;
  • Ofis işgärleri;

Hödürlenýän şertler:

  • Gürnortanlyk we agşamlyk nahary;
  • Başga welaýatdan gelen işgärleriň ýol haky;
  • Wagtly wagtyna aýlyk haklary;

Habarlaşmak üçin:
+993 65 838300
+993 62 995055
+993 64 770630
info@ussat.tm
cv@ussat.tm

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok