Türkmenistanyň Futbol federasiýasyna UEFA tarapyndan “Hyundai H1” awtoulagy sowgat berildi

Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň birleşigi bolan – “UEFA”, “UEFA ASSIST” halkara programmasynyň çäginde Türkmenistanyň Futbol federasiýasyna “Hyundai H1” awtoulagy sowgat berdi.

“UEFA”-nyň “ASSIST” halkara programmasynyň esasy maksady tejribe we pikir alyşmakdan ybarat bolup, onuň netijesinde FIFA agza bolan Konfederasiýalaryň agzalarynda futbol bilen bagly alnyp barylýan işleri ep-esli derejede ilerletmekden ybaratdyr. Bu programma maliýe kömegi bilen däl-de, futboly ösdürmäge gönükdirilen dürli çäreleri geçirmek arkaly amaly kömegi üpjün edýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok