Türkmenistanyň Gahrymany Mälikguly Berdimuhamedow aradan çykdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň kakasy Mälikguly Berdimuhamedow aradan çykdy

Şu gün ýagny, 18-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidentiniň kakasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynda aradan çykdy.

Mälikguly Berdimuhamedow 1932-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gökdepe raýonynyň (häzir etrap) 1-nji Birleşik obasynda dünýä indi we dürli ýyllarda dürli wezipelerde zähmet çekdi.

Onuň geçen zähmet ýoly “Döwlet guşy” romanynda çeper ýagdaýda beýan edilýär.

InAshgabat portalynyň redaksiýasy merhumyň aradan çykmagy sebäpli gynanç bildirýär.

Bu habar metbugatda:
https://orient.tm/ushel-iz-zhizni-otec-prezidenta-turkmenistana-myalikguly-berdymuhamedov/
https://turkmenportal.com/tm/blog/36006/ushel-iz-zhizni-otec-gurbanguly-berdymuhamedova

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok