Döwletjan Ýagşymuradow ilkinji gezek Bellatorda çykyş etdi

17-nji aprelde irden Unkaswilde (Konnektikut, ABŞ) “Bellator 257” ýaryşy tamamlandy. Agşamyň esasy wakasy bolsa Gran Prisiniň çärýek finalçylaryndan biri Koreý Anderson we Döwletjan Ýagşymuradow arasyndaky tutluşyk boldy.

Tutluşugyň üçünji döwünde tehniki nokaut bilen amerikaly türgen Ýagşymuradowdan üstün çykmagy başardy. Döwletjan tutluşygyň ilkinji döwünde örän şowly netije görkezdi we bu söweşi öz peýdasyna tamamlap bilmek mümkinçiligini döretdi. Ol garşydaşyna garşy amala aşyran tilsimleri bilen ony ýere ýykandygyna garamazdan, garşydaşy derrew aýaga galmagy başardy.

Şeýlelikde, “Bellator” ýaryşynyň ýarym agramdaky ilkinji ýarym finalynda iýul aýynda Kori Anderson bilen Raýan Beýder duşuşar.

TÖRÄÝEW YSLAM
Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünyä dilleri inistitutynyň
iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok