Ibrahimowiç “Asteriks we Obeliks: ýüpek ýoly” filminde çykyş eder

Meşhur futbol ýyldyzy Zlatan Ibrahimowiç  ” Asteriks we Obeliks : ýüpek ýoly filminde Antiwirusyň keşbini janlandyrar. Bu barada zaman.turkmenistan saýty habar berýär.

” Asteriks we Obeliks ” filmler toplumynyň täze bölümi indiki ýylda mawy ekranlarda görkezilmegine garaşylýar. 39 ýaşly hüjümçi Italiýanyň “Milan” toparynda çykyş edýär.

Ýene bir bellemeli zatlaryň biri hem meşhur futbol ýyldyzynyň hormatyna şwed söz ulgamyna ” zlataner ” atly söz girizilmegidir.

Zyýarat BABAMYRADOW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok