Ýurdumyza “ANSAT” kysymly täze tiz kömek dikuçary getirildi

Bu lukmançylyk tiz kömek dikuçary “Türkmenhowaýollary” agentliginiň buýurmasy boýunça Kazan dikuçar zawodynda öndürildi.

Dikuçar gaýragoýulmasyz tiz kömek hyzmatlaryny ýerine ýetirmek, ýöriteleşdirilen hassahanalara gysga wagtyň içinde näsaglary eltmek üçin niýetlenilen. Bu lukmançylyk dikuçary şikes alan raýatlara gönüden-göni ýerinde ilkinji gyssagly lukmançylyk kömegini bermäge mümkinçilik berýän iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Dikuçaryň iň ýokary tizligi sagatda 275 kilometre, iň ýokary uçuş uzaklygy 510 kilometre barabardyr.

Dikuçarda emeli dem alyş enjamy, ýürek urşunyň ýygylygyny ölçeýän enjam, wideolaringoskop we intubasion turbajyklary, derman üçin niýetlenen gutujyklar, zemmerler, ykjam elektrokardiograf we monitorly defibrilýator enjamy, ergin guýmak üçin infuziomatlar, emeli dem beriş enjamy, awtomatik sorujy enjamlar bar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok