Türkmenistanda böwrek çalyşmak boýunça ilkinji operasiýa geçirildi

Böwrek transplantasiýa operasiýasy, birnäçe ýyl bäri dowamly böwrek ýetmezçilikli näsaga özüniň ýakyn garyndaşynyň böwregi alnyp, ýerine ýetirildi.

Bu operasiýa ýurdumyzyň lukmanlary tarapyndan amala aşyryldy. Häzirki wagtda böwregini beren adamyň we böwrek oturdylan näsagyň ýagdaýy oňat, olar lukmanlaryň gözegçiliginde saklanylýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok