Awtoulag jerimeleri we geçirilen tölegler boýunça ýörite belgi hereket edip başlady

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň sorag-jogap gullugy, awtoulag sürüjileri üçin täze hyzmaty hödürledi. Ýagny, «075» belgisine jaň etmek arkaly, awtoulaglara bellenilen jerimeler we olar üçin geçirilen tölegler boýunça giňişleýin maglumat alyp bolýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok