“Jygyllyk” bazary 7-nji aprelden işläp başlaýar

Çarşenbe güninden ýagny 7-nji aprelden başlap  “Altyn asyr” Gündogar bazary öz işini dowam etdirer. Bütindünýä ýaýran pandemiýa sebäpli bazar 2020-nji ýylyň iýul aýynda çäklendirilipdi.

Bu bazar Merkezi Aziýada  bazarlaryň sanawynda ululygy boýunça 5-nji orunda durýar. Onuň meýdany 154 gektara barabardyr.

2011-nji ýylda ulanylmaga berilen bu bazar birnäçe bölümden ybarat bolup, 2000-den gowrak dükan alyjylara hyzmat edýär. Bazaryň bölümleri türkmen gölüniň şekili boýunça çyzylandyr.

Sylapberdi MÄMMEDOW,
žurnalist

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok