JEMGYÝETÇILIK KABUL EDILŞIGI GEÇIRILÝÄR

2021-nji ýylyň 10-njy we 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 9:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-19-20; 39-19-21.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok