Türkiýäniň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar

Mälim bolşy ýaly, 23-nji fewralda Ankara şäherinde Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy Mewlüt Çawuşoglu Raşid Meredow bilen bilelikde duşuşyk geçirdi. Geçirilen bu duşuşykda, Türkmenistanyň tebigy gazyny Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa döwletlerine ibermek göz öňünde tutulýandygy barada aýdylyp geçildi.

Türkiýäniň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu 5-10-njy mart aralygynda üç döwlete ýagny Türkmenistana, Özbegistana we Gyrgyzystana iş saparyny amala aşyrar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok