Aşgabat we Türkmenabat aralygynda otly gatnawlary dikeldildi

1-nji martdan Aşgabat -Turkmenabat we Türkmenabat – Aşgabat ugurlary boýunça otly gatnawynyň dikeldilendigi barada “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi web saýtynda habar berilýär.

Her hepdäniň çarşenbe güni Aşgabatdan – Türkmenabada ugran otly, penşenbe güni Türkmenabatdan – Aşgabada yzyna ugrar.

Muňa garamazdan, ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna we şäherara otly gatnawlary boýunça çäklendirmeler aprel aýynyň 1-ne süýşürildi.

Hepdede bir gezek amala aşyryljak bu otlynyň peteklerini häzirki wagta diňe degişli kassalardan satyn alyp bilersiňiz!

Gözel Uzbekowa
TDBGI-niň uly mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok