Ýygyrt atmaýan köýnek

“ Boggi Milano “ kompaniýasyny tanamaýan az-az bolsa gerek. Özüniň ýokary hilli we rahat egin-eşikleri bilen dünýä bazaryna giren Italýan kompaniýasy ýakynda ýygrylmaýan köýneklerini bilen tanyşdyrdy. Bu barada atavatan turkmenistan saýty habar berýär.

Ýygrylmaýan köýnegiň syry onuň matasynda. Dogrusy, ýuwulanda ýüze çykyp biljek ýygyrtlaryň ultra tekiz güýçlendiriji ulgam bilen öňi alynýar.

Dünýä bazaryna ser salsak “ Boggi Milano “  ýygrylmaýan köýnekleri öndürýän ýeke-täk kompaniýa bolsa gerek. Ýygrylmaýan matalar häzirki wagtda, satuwa çykarylmaýar.

“ Ultimate Non Iron “  tehnologiýasynyň bu önüminiň häzir diňe ak we gök görnüşleri bardyr.

Pena JUMAGELDIÝEW,

TDBGI-niň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok