Türkmenportal hepdelik howa maglumaty funksiýasyny girizdi

Owal özüniň ýokary derejeli habarlary bilen okyjylar köpçüliginde meşhurlyk gazanan Turkmenhttps://turkmenportal.com/tm/blog/34534/na-saite-turkmenportal-stala-dostupna-funkciya-prognoza-pogody-na-nedelyuportal web saýty, okyjylaryna howa maglumaty bilen tanyş bolmak üçin täze funksiýasyny hödürleýär. Okyjylar hepdelik howa maglumaty bilen ýokarky paneller bölüminde tanşyp bilerler.

Bölümde Türkmenistanyň ähli şäherleri ýerleşdirilen. Gerekli şäheri saýlap, şol şäheriň hepdelik howa maglumaty bilen tanşyp bilersiňiz. Howa maglumaty bilen bir hatarda ýeliň ugry we tizligi, çyglylyk baradaky maglumatlar hem bu ýerde ýerleşdirilendir.

Accuweather howa maglumatynyň esasy çeşmesi bolup durýar.

Gafurowa Muhabbat
TDBGI-niň uly mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok