Üns beriň: internet-saýty döretmek barada tender

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň internet-saýtyny döretmek barada bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň internet-saýtyny döretmek barada işleri ýerine ýetirmek üçin bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänler Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine 2021-nji ýylyň 11-nji martyna, sagat 18:00-a çenli hat üsti bilen ýüzlenip bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 54-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-98-15, 39-98-14, 39-98-51.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok