Türkmen talyplary Ariel olimpiadada 16 medal gazandylar

2020-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ýokar okuw talyplaryň arasynda geçirilen halkara Ariel matematika olimpiýadasynyň netijeleri mälim edildi.

Izrail döwletiniň Ariel uniwersiteti tarapyndan geçirilen bu ders bäsleşiginde türkmen talyplary 16 sany baýrakly orunlara mynasyp boldy.

Izrail, Wýetnam, Polşa, Russiýa, Rumyniýa, Ruanda, ABŞ, Türkmenistan, Özbegistan döwletlerinden jemi 409 talyp gatnaşdy. 48 talyp baýrakly orna mynasyp boldy.

Umumylykda Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetinden 5 talyp, Halkara ynsanperwer ylymlary  we ösüş uniwersitetinden 3 talyp, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinden 3 talyp, Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutyndan 2 talyp, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetinden 2 talyp we Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyndan 1 talyp baýrakly orunlara mynasyp boldular

Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň talyplary Akmyradow  Akmuhammet 257 bal  we Resul Şamuhammedow  232 bal toplap degişlilikde altyn medala mynasyp boldular.

t/bAdy , familiýasyÝokary okuw jaýyMedalBal
1Akmyradow  AkmuhammetMagtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersiteti altyn257
2Resul Şamuhammedow Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetialtyn232
3Ramazan Bahtiýarow                Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetikümüş122
4Perman IljanowHalkara ynsanperwer ylymlary  we ösüş uniwersitetikümüş118
5Jepbar AsgarowTürkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutykümüş107
6Begenç Gurbanmämmedow Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetikümüş104
7Döwran Myradow Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetikümüş101
8Eziz Saparow Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetikümüş101
9Kadyrberdi AnnabaýewTürkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutykümüş101
10Gülbahar Işangulyýewa Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutybürünç94
11Nurmyrat NurowTürkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutybürünç93
12Muhammetnur  BakbekowHalkara ynsanperwer ylymlary  we ösüş uniwersitetibürünç92
13Resulberdi AnnamuhammedowS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetibürünç90
14Myrat SapaýewMagtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetibürünç83
15Babageldi JoraýewS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetibürünç80
16Oguldöndi GullyýewaHalkara ynsanperwer ylymlary  we ösüş uniwersitetibürünç80

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok