Türkmenistan geljekde dokma önümlerini elektron görnüşde satar

22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowyň döwlet Baştutanyna, dokma önümleriniň satuwynda sanly ulgama geçmek baradaky alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu habary turkmenportal habar saýty habar berýär.

Habar berilmegine görä, häzirki wagtda elektron binýady döretmek işleri alnyp barylýar, şoň bilen bir hatarda brending we marketing hyzmartlary barada degişli maglumatlar ýerleşdirilýär.

Bu taslamany Dokma senagaty ministrliginiň “Altyn asyr” harytşynaslyk merkeziniň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bilelikdäki tagallalary bilen amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Enejan MYRADOWA
Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünyä dilleri inistitutynyň
iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok