Porýe Makgregordan üstün çykdy

Dünýäniň sabysyzlyk bilen garaşan tutluşyklarynyň biri bolan Dastin Porýe we Makgregoryň arasynda geçirildi. Abu-Dabi şäheriniň ýörüte söweş adasynda “UFC 257” atly birnäçe geçirilen tutluşyklaryň merkezi Dastin Porýe we Makgregoryň arasyndaky tutluşyk boldy.

Şu ýylyň esasy garşylaşmalarynyň biri hasaplanýan bu tutluşykda Porýe garşydaşyndan, ikinji döwde tehniki nokaut bilen üstün çykdy. Makgregor bilen Porýeň arasynda 2014-nji ýylda hem duşuşyk geçipdi we ol tutluşykda Makgregor birinji döwde nakaut arkaly ýeňiş gazanypdy.

32 ýaşly Makgregor iň soňky gezek 2020-nji ýylyň ýanwarynda tutluşyk geçirip, şonda irlandiýaly türgen Donald Serrony 40 sekuntda ýeňmegi başarypdy. Şondan öňki tutluşygynda, ýagny 2018-nji ýylyň oktýabrynda Makgregor Habib Nurmagomedowdan ýeňlipdi.

Merdan GURBANGELDIÝEW
Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünyä dilleri inistitutynyň
iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok