Türkmenistanda geçiriljek halkara ýaryşlaryna gatnaşýan türgenlere COVID-19 sanjymy mugt ediler

2021-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek halkara ýaryşlara gatnaşjak daşary ýurtly türgenler wirus infeksiýalaryna, şol sanda koronawirus ýokanjyna garşy mugt sanjym almaga mümkinçilik alarlar. Bu barada orient.tm habar agentligi habar berýär.

TDH-nyň habar bermegine görä bolsa, Gurbanguly Berdimuhamedow türgenlere diňe ýurtda resmi taýdan hasaba alnan ilkinji “Sputnik V” sanjymy bilen däl eýsem, eýsem beýleki öndürijileriň sanjymlary bilen sanjym etmek mümkinçiliginiň hem bardygyny nygtady.

Ýatlap geçsek, 18-nji ýanwarda Türkmenistan Merkezi Aziýada ilkinji bolup “Sputnik V” sanjymyny resmi taýdan hasaba aldy.

Aýgözel ALTYÝEWA
Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünyä dilleri inistitutynyň
iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok