Raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär

2021-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda — Adalat ministrliginiň binasynda sa-gat 9:00-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlary: 39-19-20, 39-19-21.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok