Türkmenistandan Owganystana çenli halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamy we üstaşyr akymy işe girizildi

2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda Ymamnazar (Türkmenistan) – Akina (Owganystan Yslam Respublikasy) hem-de Serhetabat (Türkmenistan) – Turgundy (Owganystan Yslam Respublikasy) halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamyny we üstaşyr akymlary işe girizmek dabarasy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär.

Aragatnaşyk ulgamyndaky türkmen-owgan gatnaşyklarynyň netijeliligi barada bellenilip geçildi. Türkmen we owgan hünärmenleriniň sazlaşykly işleri babatynda aýdylyp, halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň ýurtlaryň arasyndaky möhüm maglumat köprüsiniň wezipesini ýerine ýetirjekdigi barada nygtalyp geçildi.

Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada aýdylyp, ol halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlaryň «elektron hökümetini» girizmek prosesine itergi berjekdigi, aragatnaşyk ulgamynyň we Owganystanyň çäginde interneti ulanmak başarnygynyň derejesini gowulandyrjakdygy hakynda bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň işe goýberilmegine ak pata berdiler. Dabara gatnaşyjylar ýörite enjamlar arkaly ekranlarda halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň we üstaşyr akymlaryň işe goýberilişiniň wideo-prezentasiýasyna syn etdiler.

Nabat Baýramowa,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok