“Ýewrowideniýe” päsgelçiliklere garamazdan geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi koronawirus pandemiýasyna garamazdan, 2021-nji ýylda geçiriler diýip, “BBC News” habar agentligine salgylanyp atavatan-turkmenistan.com habar berýar. Bu çäre şu ýyl hem adaty ýagdaýda geçirilip, daşary döwletlerden gelýän aýdymçylar baýrakly orunlara mynasyp bolmak üçin synanşjakdygyna garaşylýar.

Bäsleşigiň meýilnamasy düzülýärkä gurnaýjylar dört sany tekilibi öňe sürdüler. Bu teklipler koronowirus pandemiýasy bilen baglanşykly täze düzgünler bolar.

Bäsleşigiň senesi öň yglan edilipdi, onuň jemleýji tapgyry 22-nji maýda geçirmegi meýilleşdirilýär. “Ýewrowideniýe-2020” bäsleşigi koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyrylandygyny ýatladýarys.

Döwletmyrat ARSLANOW
Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünyä dilleri inistitutynyň
iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok