Gandym aga aradan çykdy

Türkmenistanyň at gazanan artisti Gandym Annadurdyýew aradan çykdy.

Şeýle-de okaň:
https://turkmenteatrlary.gov.tm/item/690

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok