GDA-nyň iň belent arçasy – Aşgabatdaky baş arça

Paýtagtymyzdaky “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňünde dikilen 41 metre bara-bar bolan ýurdumyzyň Baş arçasy GDA agza döwletlerindäki dikilen arçalaryň içinde iň belendi diýlip ykrar edildi.

Ikinji orunda 36 metr beýikligi bolan Özbegistandaky baýramçylyk arçasy bolup, Belarus Respublikasynyň arçasy üçinji orny eýeledi.

surat: Turkmenportal

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok