Aşgabatdaky Amerikan merkezi uzak aralykdan bilim almak üçin kurslara çagyrýar.

Aşgabatdaky Amerikan merkezi, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça  2021-nji ýyl üçin “Prep4Success”  maksatnamasynyň uzak aralykdan bilim almak kurslaryna gatnaşmana çagyrýar.

Dalaşgärler üçin talaplar:

  •        orta mekdebi tamamlan bolmaly;
  •         bakalawr derejesi ýok bolmaly;
  •       häzirki wagtda Türkmenistandaky ýa-da daşary ýurtdaky ýokary okuw jaýlarynda okamaýan bolmaly (orta hünärment mekdeplerini gutaranlar ýüz tutup bilerler);
  •         iňlis dili boýunça ýokary ýa-da orta derejede bilimi bolmaly.

Ýüz tutmak üçin soňky gün 2021 ýylyň 4– nji fewraly.

Islendik sorag üçin ýüz tutup bilersiňiz:
Telefon belgisi: (+99312) 36 90 16;
Faks: (+ 99312) 36 90 22;
E-mail: associatep4s@americancouncilstm.org;
www.americancouncilstm.org;
www.americancouncils.org.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok