2021-nji ýylyň 13-17-nji oktýabrynda Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler

2021-nji ýylyň 13 — 17-nji oktýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Welotrek sport toplumynda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Türkmenistanyň Welosport federasiýasy hem-de Welosipedçileriň halkara bileleşigi bilen bilelikde Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Welotrek sport toplumynda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow halkara sport guramalary, şol sanda Halkara welosipedçiler birleşigi bilen netijeli gatnaşyklaryň aýdyň subutnamasyna öwrüljek welotrek boýunça dünýä çempionatynyň ähmiýetini belläp, bu abraýly ýaryşy ýokary derejede geçirmek üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok