Berdimuhamedow Moldowa Respublikasynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Maýa Sanduwa Moldowa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. Bu barada TDH habar berýär.

Taraplar birbirine berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de dostlukly ýurlaryň mundan beýläk-de öňe gitmegini we gülläp ösmegini arzuw etdi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok