Aşgabatly ýaş senetkärler bäsleşdi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Senet – eliň altyn bilezigi” atly sergi bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry geçirildi.

Bäsleşige Aşgabat şäheriniň 14-30 ýaş aralygyndaky ýaşlary gatnaşdy.

Bäsleşikde ýaşlar milli el işleri, keşde, agaç önümleri, halyçylyk, tikinçilik işleri, taraçy, külällyk, zergärçilik, küýzegärçilik, we beýleki senet işleri sergilendi. Emin agzalary sergini gezip bahalandyrdy.

Netijede Aşgabat şäherinden 20 sany okuwçy we talyp ýaşlar döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy.

Bu bäsleşik Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde gurnamagynda geçirildi.

Jemleýji tapgyry 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda geçiriler.

Osman Muhyýew
TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşiniň Medeniýet
we köpçülikleýin habar beriş bölüminiň müdiri.

A.F.AOkaýan ýeriUgry
 1Garýagdyýewa OgulnurTürkmen döwlet maliýe institutynyň Hasap we audit fakultetiniň “Buhgalterçilik hasaba alnyş w audit” hünäriniň 3-nji ýyl talybyMilli el işi keşde
 2Annaberdiýewa Aýsoltan GuwanjownaAşgabat şäheriniň 26-njy orta mekdebiniň  11-nji “A” synpynyň okuwçysyKädi surat çekmek
 3Köşiliýewa ArzygülHalkara nebit we gaz uniwersitetiniň Geologiýa fakultetiniň mugallymy uly laborantKiçi kädili çekilen gurjak
 4Öwülýagulyýew MekanHalkara Nebit gaz uniwerstitetiniň himiýa tehnologiýasy we ekologiýasy fakultetiniň talybyAgaç okara
 5Omarowa EnejanTürkmen Döwlet Çeperçilik akademiýasynyň Amaly-haşam sungaty fakultetiniň Amaly-haşam sungaty kafedrasynyň halyçylyk bölüminiň 3-nji ýyl talybyAk şäherim Aşgabat
 6Abaýewa NuranaTürkmen Döwlet Çeperçilik akademiýasynyň Amaly-haşam sungaty fakultetiniň Amaly-haşam sungaty kafedrasynyň halyçylyk bölüminiň 3-nji ýyl talybyBahar buşlukçysy
 7Şyhyýewa GülnurS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwerstitetiniň Agroekologiýa fakultetiniň1-nji ýyl talybyKeşde
8 Durdyýewa MähriS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwerstitetiniň Dokma önümçiligi fakultetiniň 2-nji ýyl talybyKürte
 9Joraýewa GözelS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwerstitetiniň Dokma önümçiligi fakultetiniň 3-nji ýyl talybyTikin dizaýner işleri
 10Mämmetmyradowa GülälekS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwerstitetiniň Agranomçylyk fakultetiniň 3-nji ýyl talybyEl halysy
 11Täşliýewa GülnarS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwerstitetiniň Dokma önümçiligi fakultetiniň 3-nji ýyl talybyTaraçy
 12Rozyýew RozymyratS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwerstitetiniň Agroekologiýa fakultetiniň  5-nji ýyl talybyKümüşçi
 13Mämmetjumaýewa GunçaTürkmen Döwlet Medeniýet institutynyň Kitaphanaçylyk fakultetiniň 3-nji ýyl talyby keramika
 14Meredow AhmetTürkmen Döwlet Medeniýet institutynyň Kitaphanaçylyk fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Zergärçilik
 15Allaberdiýewa AltynTürkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň aragatnaşygy radiotehnologiýalary fakultetiniň 2-nji ýyl talybyEl iş
 16Işangulyýewa AýbölekTürkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebiniň metaly çeper bejermek hünäriniň 4-nji ýyl talybyZergärçilik
 17Käbäýewa ÇemenTürkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň 2-nji ýyl talyby   Zergärçilik
 18Hojaýewa MähriTürkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň 2-nji ýyl talyby  küýzegärçilik
 19Abdyýewa ArzygülTürkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň 2-nji ýyl talybyküýzegärçilik
 20Täçmämmedowa OraztäçTürkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň 2-nji ýyl talybyküýzegärçilik

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok