Türkmenistanly ýaş küştçi amerikan grossmeýsteri ýeňdi

Ýakynda 16 ýaşly türkmen küştçisi Allaýar Şirliÿew uly üstünlik gazandy.

Ol ABŞ-nyň grossmeýsteri, tanymal küştçi Hikaru Nakamurany onlaýn geçen duşuşykda 15 göçümde ýeňmegi başardy.

1-nji derejeli ýaş türgeniň tälimçisi Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Şöhrat Myratgulyýew.

Allaýar 2016-njy ýylda Soçide geçirilen dünýä çempionatyna gatnaşdy. 13 ýaşa cenli ýetginjekleriň arasyndaky geçirilen bu ýaryşda 9 orny eýeläp ilkinji onluga düşmegi başardy. 2019-njy ýylda Türkiýede geçirilen dünýä çempionatynda ýetginjekleriň ýygyndy toparynda üstünlikli çykyş etdi. Türkmenistanyň erkekleriň arasyndaky ýokary ligasynda 5-nji orny eýeläp ýaşlygyna garamazdan ýygyndy topara düşdi. Ýaş küştçimize geljekde hem uly üstünlikleri arzuw edýäris.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok